EZİYET SUÇU NEDİR?

Bir kişinin bedensel veya ruhsal bütünlüğüne, şeref ve haysiyetine, insan onuruyla bağdaşmayan, acı verici veya aşağılayıcı nitelikte, sistematik ve sürekli bir şekilde zarar veren fiillerin işlenmesiyle meydana gelen bir suçtur.

Okumaya Devam Et

Kurumsal Hukuk Danışmanlığı

Kurumsal Hukuk Danışmanlığı; Şirketler için prestijli bir hukuksal danışmanlık avantajına sahip olmak kritik öneme sahiptir. hukuki avantajların, gelişen veya büyüme hedefi olan bir firmanın sürdürülebilirliğinde önemli bir koşuldur. Türkiye genelinde binlerce hukuk firması Bulunmaktadır. Kurcaloğlu hukuk referanslarıyla bugüne kadar başarılı olduğu yasal çalışmalarla kurumsal şirketlere prestij kazandıracak nitelikte yerli ve yabancı pek çok kurum ve bireyin danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Okumaya Devam Et

Yargıtay HD., E.2021/6683, K.2021/8179;

Kişinin; Cezaevinde Tutuklu Yada Hükümlü Olması Yoksulluk Nafakası Ödeme Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmaz.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 4.CD., E.2014/9075, K.2016/11138;

Sana Gününü Göstereceğim , Seni Burada Barındırmayacağım'' Sözü Tehdit Suçunu Oluşturur.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 2.HD, E.2016/18282, K.2018/6427;

Boşanma Nedeni; Kadının Sadakatsizliği Olsa Dahi Kadın, Çocukların Velayetini Alabilir.

Okumaya Devam Et

Yargıtay HGK., E.2017/2001, K.2022/81;

Bağımsız Bölümün Eklentisi Niteliğindeki; Garaj, Depo, Vs. Bağımsız Bölümden Ayrı Olarak Kiraya Verilemez.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 2.HD., E.2008/4558, K.2009/7016;

Kadın İle Erkeğin Geliri Eşit İse Kadın Nafaka Talep Edemez.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 15.CD., E.2020/3019, K.2020/6847;

Kiracının., Kiralanan Eşyalı Evden Ayrılırken Evden Eşya Alması Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturur.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 3.HD., E.2019/5552, K.2020/206;

Kiracı; Olağan Kullanımlardan Oluşan, Eskime Ve Bozulmalardan Sorumlu Değildir.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 2.HD., E.2013/20565, K.2014/4474;

Kadının; Fiilen Bir Erkek İle Beraber Yaşaması Yoksulluk Nafakasının Kaldırılma Sebebidir.

Okumaya Devam Et

Yargıtay HGK., E.2019/739, K.2022/577;

asal Önalım Hakkının Kullanılması İçin Belirlenmiş, 3 Aylık Hak Düşürücü Süre; Satışın Önalım Hakkı Sahibine Alıcı Veya Satıcı Tarafından Noter Marifeti İle Bildirildiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlar. (Hak Sahibinin, Satışı Başka Bir Şekilde Öğrenmiş Olması Başlamasına Yol Açmaz)

Okumaya Devam Et

Yargıtay CGK., E.2014/2-328, K.2014/386;

Allah Belanı Versin Şeklindeki İfade (Beddua Niteliğinde, Nezaket Dışı Kaba Ve Rahatsız Edici Bir Söz Olup ) Hakaret Suçunu Oluşturmaz.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 4. HD., E.2021/21252, K.2022/5913;

Araçtaki Değer Kaybı Belirlenirken., Aracın Markası, Modeli, Yaşı Ve Hasar Gördüğü Kısımları Dikkate Alınarak, Kaza Tarihinden Önceki Satış Değeri İle Tamir Edildikten Sonraki Satış Değeri Arasındaki Fark Dikkate Alınır.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 2.HD; E.2021/1042, K.2021/2206;

Çocuğun Üstün Yararının Olması Halinde Çocuğa Anne Kızlık Soyadı Verilebilir.4-Taksirle işlenen suçlarda iştirak hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilerek, yargılama giderinin her bir sanığa sebebiyet verdikleri tutar kadar ayrı ayrı yükletilmesine karar verilmesi gerekirken, yargılama giderlerinin eşit olarak tahsiline karar verilmesi, Kanuna aykırı olup, sanıklar ... ve ... müdafiileri, sanık ..., sanık ... ile katılanlar ..., ..., ..., ... ve ... vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca kısmen isteme uygun olarak BOZULMASINA; 27.12.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Okumaya Devam Et

Yargıtay H.G.K., E.2017/1572,K.1094;

Tarafların Eşit Kusurlu Olması Durumunda; Kadın Lehine Tazminata Hükmedilmesi Doğru Değildir.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 10.HD., E.2015/14590, K.2016/3429;

Borçlunun; Borcundan Fazla Malına Haciz Yapılması Durumunda, Yapılan Taşkın Haczin İptali Mümkündür.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 12. CD., E. 2020/12133, K. 2022/10714;

Kalitesiz Malzeme Kullanan, Kanuna Ve Mevzuata, İmar Planına, Ruhsata, Etüt Ve Projelere, Standartlara Ve Teknik Şartnamelere Uymayan, Mimar, Mühendis, Bina Sahibi Ve Müteahhit Bilinçli Taksir İle Adam Öldürme Suçu İle Sorumlu Olurlar.

Okumaya Devam Et

Yargıtay H.G.K., E.2006/2-558,K.2006/568;

Yargıtay H.G.K., E.2006/2-558,K.2006/568; İmam Nikahı İle Evli Kadın Eş; Maddi - Manevi Tazminat Talepli Aile Mahkemesinde Dava Açamaz.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 12.CD., E.2019/9401, K.2021/722;

Zorunlu Olmasına rağmen Kış lastiği Bulunmayan aracın; Kayarak Kaldırımda Yürüyen Yayaya Çarpması Fiili, Sanığın Bilinçli Taksir Kapsamında Cezalandırılması Gerektirir.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 13.HD., E.2017/8713., K.2020/1330;

Fatura; Tek Başına Alacağın varlığına, İspat Değildir.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 13. HD., E. 2017/1014, K. 2020/4488;

Alacak Borç İlişkisinde; E-posta Yazışmaları BELGE Niteliği Taşır.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 2. HD., E.2018/1054, K.2018/2622;

Yargıtay 2. HD., E.2018/1054, K.2018/2622; Evlilik Birliği İçerisinde; Kadın Eşin Ceza Davasında Şikayetinden Vazgeçmesi, Erkek Eşi Cezadan Kurtarmaya Yönelik Olup, ERKEĞİ AFFETTİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 4. HD., E:2014/8510, K:2015/7762

Aldatılan Eş, Aldatan Eşinin İlişkide Olduğu 3. Kişilerden Manevi Tazminat Talep Edemez.

Okumaya Devam Et

YARGITAY CGK., E.1998/8-68, K.1998/143

Yargıtay 17. CD., E. 1998/8-68, K. 1998/143; Tüfeklere Katlanır Dipçik, Kabze gibi Aksesuarlar takılmasıSuç Teşkil Etmez Silahların sınıflandırılması dipçik uzunluğuna değil,namlu uzunluğuna ve yivsiz-setsiz oluşuna vehaznelerine göre yapılmaktadır. Bir aksesuar olarak satılan Katlanır Dipçik veya el kabzesinin çıkarılan sabit dipçik yerine takılması;silahın av tüfeği olma niteliğini bütünüyle ortadan kaldırmaz.(Suç Teşkil Etmez) YAGITAY KARARI T.C. YARGITAY...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 11. HD., E. 2014/ 5041, K.13783

Yargıtay 11. HD., E. 2014/ 5041, K.13783 Limited şirketten çıkmaya izin verilmesi istemli davada, husumetin şirkete karşı ileri sürülmesi gerekir. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY11.Hukuk DairesiEsas: 2014/ 5041Karar: 2014 / 13783Karar Tarihi: 15.09.2014 MAHKEMESİ : ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİTARİHİ : 14/11/2013 Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 14/11/2013 tarih ve 2012/624-2013/564...

Okumaya Devam Et

Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma

Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma                     Şirket türleri mevzu bahis olduğu zaman farklı şirketlerden bahsetmek gerekmektedir. Limited, kollektif, komandit şirketlerin yanı sıra kooperatif şirketi, konsorsiyum ortaklıkları ve şahıs şirketleri de bulunur. Türkiye’de en sık karşılaşılan ve kullanılan  şirket türü limited şirketlerdir....

Okumaya Devam Et

Yargıtay 7. HD., E. 2021/6440, K. 2021/1911;

Yargıtay 7. HD., E. 2021/6440, K. 2021/1911; Miras;Mirasçılar Tarafından Reddedilmiş olsa Bile, Ölen Kişinin Emekli Maaşı Ve Emeklilik İkramiyesi Mirasçılara Ödenmelidir. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas: 2021/ 6440 Karar: 2021 / 1911 Karar Tarihi: 14.10.2021 ÖZET: Talep, en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından mirası reddedilen mirasbırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ilişkindir. Somut...

Okumaya Devam Et

Yargıtay CGK., E. 2016/544, E. K. 2020/127;

Yargıtay CGK., E. 2016/544, E. K. 2020/127; Cep Telefonu , Bilgisayar Niteliğindeki Eşyalar Üzerinde İnceleme Yapılabilmesi İçin Hakim Kararı Alınması Gerekir. Karar Alınmadan Yapılan Arama, Elkoyma Ve İnceleme USUL VE KANUNA AYKIRIDIR. YAGITAY KARARI​ T.C YARGITAY .Ceza Genel Kurulu Esas: 2016/ 544 Karar: 2020 / 127 Karar Tarihi: 25.02.2020 Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 8....

Okumaya Devam Et

Yargıtay 17. CD., E. 2015/27517, K. 2017/1716;

Yargıtay 17. CD., E. 2015/27517, K. 2017/1716; Cep Telefonu , Bilgisayar Niteliğindeki Eşyalar Üzerindeİnceleme Yapılabilmesi İçin Hakim Kararı Alınması Gerekir. Karar Alınmadan Yapılan Arama, Elkoyma Ve İncelemeUSUL VE KANUNA AYKIRIDIR. YAGITAY KARARI T.C YARGITAY17.Ceza DairesiEsas: 2015/ 27517Karar: 2017 / 1716Karar Tarihi: 15.02.2017 ÖZET: Açıkta sabit bir noktaya kilitlenmeden bırakılan motosikletin çalınması eyleminin, TCK maddesine uyan...

Okumaya Devam Et

Yargıtay CGK., E. 2016/1421, K. 2020/461

Yargıtay CGK., E. 2016/1421, K. 2020/461 Vekaleti Olmayan Avukat Bir Kez Duruşmaya Katılmakla “Müdafiilik” Sıfatını Kazanır. Ceza Yargılamasında Avukatın Vekil Tayin Edildiğinin Mahkemeye Bildirmesi Yeterlidir. Sadece Bir Kez Duruşmaya Katılan, Başka Bir İşlem Yapmayan Avukat,“Müdafiilik” Sıfatını Kazanır. Savunmasını Avukatı ile Birlikte Yapan Sanığın Avukatında Yazılı Vekaletname Bulunmasına Gerek yoktur. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY.Ceza Genel KuruluEsas:...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 3.CD., E. 2019/11091, K. 2019/13732

Yargıtay 13. CD. E. 2019/11091, K. 2019/13732 Karar Tarihi: 03.10.2019 Hırsızlık Suçunda; değer azlığına kriterlerine göre, suç tarihindeki brüt asgari ücretin onda birine (1/10) kadar olan değer “az” kabul edilerek,Cezada İndirim Yapılması Veya Ceza Verilmemesi Gerekmektedir. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY13.Ceza DairesiEsas: 2019/ 11091Karar: 2019 / 13732Karar Tarihi: 03.10.2019 KANUN YARARINA BOZMA Nitelikli hırsızlık suçundan sanık...

Okumaya Devam Et

Şirket Danışmanlığı & Avukatlık Hizmeti

Şirket Danışmanlığı & Avukatlık Hizmeti Şirket Danışmanlığı &Avukatlık Hizmeti Türkiye, Tüzel Kişi Şirketlerin çoğunlukta olduğu gelişmekte olan ülkeler kategorisindedir. Küreselleşen dünya ve ülkemizde giderek artan nüfus ve ticari faaliyetlerde profesyonelleşmeyi zorunlu kılmakta ayrıca yerel orta ve küçük ölçekteki şirketleri dahi yazılı bir sözleşme ile ticari faaliyette bulunmaya itmektedir. Günümüzde gerek yeni kuruluş aşamasında, gerek büyüme...

Okumaya Devam Et

Ceza Avukatı Nedir?

Ceza Avukatı Nedir? Ceza Avukatı Hangi Davlara Bakar?

Okumaya Devam Et

İSTİHKAK DAVASI

İSTİHKAK DAVASI İstihkak Davası Nedir ? Kelime anlamı olarak istihkak “hak etme, hakkı olma” şeklinde tanımlanır. Bir mal ya da hak üzerinde birçok kişinin hak sahibi olduğunu iddia etmesi “istihkak iddiası” olarak adlandırılır. İstihkak davası mülkiyeti çekişmeli olan taşınır veya taşınmaz malın kime ait olduğunun tespiti için açılan bir davadır. Genel manada istihkak davasının tanımı:...

Okumaya Devam Et

Ceza Yargılanmasında İfade ve Sorgu

Ceza Yargılamasında İfade ve Sorgu Nedir ? Ceza Hukuku’nda şüphelinin ya da sanığın beyanları, gerçeğin araştırılması faaliyetinin yanı sıra aynı zamanda savunma hakkının kullanıldığı en önemli ceza muhakemesi işlemlerinden biridir. Bu nedenle ifade alma ve sorgu, bazı yükümlülüklerle birlikte hakları da içinde barındırır. İfade İle Sorgu Arasındaki Fark Nedir? Soruşturma aşamasında savcılık veya ilgili kolluk...

Okumaya Devam Et

Avukatlık danışma ücreti

Avukatlık danışma ücreti; müvekkil veya müvekkil adayının hukuki probleminin tam ve hatasız olarak tespit edilmesi gereken bir durumdur.

Okumaya Devam Et

YARGITAY 14. HD., E. 2017/4243, K. 2021/1314

YARGITAY 14. HD., E. 2017/4243, K. 2021/1314 İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davasında; Satış Bedelinin, Ortaklara Tapu Kaydı Ve Mirasçılık Belgesindeki Oranlarda Ödenmesi Gerekir. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 4243 Karar: 2021 / 1314 Karar Tarihi: 25.02.2021 ÖZET: Somut olaya gelince; satışına karar verilen dava konusu taşınmazın elbirliği mülkiyetine tabi olması nedeniyle satış...

Okumaya Devam Et

YARGITAY 7. HD., E. 2021 / 4581, K. 2021 / 1562

YARGITAY 7. HD., E. 2021/4581, K. 2021/1562, Karar Tarihi: 06.10.2021 Paylı Taşınmazı İşgal Eden Paydaş;Bu Yerin TamamındaHak İddiası Ve Diğerlerinin Paydaşlığını İnkar Etmesi Durumunda, Diğer Paydaşlara Ecrimisil Ödemek Zorundadır. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY7.Hukuk DairesiEsas: 2021/ 4581Karar: 2021 / 1562Karar Tarihi: 06.10.2021 Davacı tarafından, davalı aleyhine 22.08.2014 tarihinde verilen dilekçe ile ecrimisil istenmesi üzerine yapılan duruşma...

Okumaya Devam Et

VASİYETNAMENİN İPTALİ

VASİYETNAMENİN İPTALİ VASİYETNAMENİN İPTALİ Vasiyetnamenin İptali Hukukumuzda, kişinin vefatı veya gaipliği halinde, mal varlığının kimlere, nasıl intikal edeceği düzenlenmiştir. Miras bırakan, her zaman mal varlığının yasada belirlenen kurallara göre paylaştırılmasını istemeyebilir. Bu halde, mirasının kimlere, hangi oranda paylaştırılacağını kanunda öngörülen şekil şartlarına uyarak genellikle bir vasiyetname ile kendisi belirleyebilir. Miras bırakanın, belirlemiş olduğu paylaştırma kuralları,...

Okumaya Devam Et

İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI

İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) İZALE-İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI NEDİR? İzale-i Şuyu yani ortaklığın giderilmesi davaları paylı (müşterek) ya da elbirliği (iştirak halinde) ile mülkiyete konu olan taşınmaz veya taşınır mallarda paydaşlar/ortaklar arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı bir dava türüdür.   Ortaklar söz konusu dava ile;  ...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 6. HD., E.2022/895, K.2022/1288;

Yargıtay 6. HD., E.2022/895, K.2022/1288; İcra takibinin başladığı gün yapılan ödeme; takipten önce yapılan ödeme olarak kabul edilmeyip, takibin usulüne uygun olması sebebi ile, borçlu; toplam borç üzerinden takip harç ve masrafları, vekalet ücretinden sorumlu olur. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY6.Hukuk DairesiEsas: 2022/ 895Karar: 2022 / 1288Karar Tarihi: 10.03.2022 ÖZET ÖZET: Mahkemece takip günü yapılan ödemenin...

Okumaya Devam Et

Yargıtay CGK., E.2018/578, K.2020/363;

Yargıtay CGK., E.2018/578, K.2020/363; Evli olan sevgilisinin evine; gece vakti giren kişi, KONUT OKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU işlemiş sayılır. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY.Ceza Genel KuruluEsas: 2018/ 18-578Karar: 2020 / 363Karar Tarihi: 09.07.2020 ÖZET ÖZET: Katılanın, sanığı daha önceden tanımadığına ve gece vakti işten eve geldiğinde sanığı eşiyle birlikte evinde görmesi üzerine polisi aradığına yönelik aşamalardaki istikrarlı...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 3. CD., E.2020/10833, K.2020/7606;

Yargıtay 3. CD., E.2020/10833, K.2020/7606; Gürültü yaptığı gerekçesi ile, Öğrencisinin eline cetvel ile vuran öğretmenin fiili; KAMU GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANARAK SİLAHLA BASİT YARALAMA suçunu oluşturur. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY 3.Ceza Dairesi Esas: 2020/ 10833 Karar: 2020 / 7606 Karar Tarihi: 24.06.2020 MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama HÜKÜM : Beraat Mahalli mahkemece verilen...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 4CD., E. 2021/6112, K. 2021/17619;

Yargıtay 4CD., E. 2021/6112, K. 2021/17619 ”Senden hoca değil, münafık bile olmaz” sözü hakaret suçunu oluşturmaz. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY4.Ceza DairesiEsas: 2021/ 6112Karar: 2021 / 17619Karar Tarihi: 03.06.2021 KARAR Hakaret suçundan sanık …’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 129/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 1.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 14. CD., E.2018/992, K.2018/1176;

Yargıtay 14. CD., E.2018/992, K.2018/1176; Hürriyeti tahdit suçlarında; 15 yaşını doldurmamış mağdurlar açısından, küçüğün rızanın bulunup bulunmaması, suçun oluşması açısından önemli değildir. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY14.Ceza DairesiEsas: 2018/ 992Karar: 2018 / 1176Karar Tarihi: 20.02.2018 MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma HÜKÜM : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 4. HD., E.2020/182, K.2021/7595;

Yargıtay 4. HD., E.2020/182, K.2021/7595; Tapu kaydında aile konutu şerhinin bulunması, taşınmazın yapılan icra takibi sonucu SATIŞINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2020/ 182 Karar: 2021 / 7595 Karar Tarihi: 26.10.2021 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi İLK DERECE MAHKEMESİ : … 4. Asliye Hukuk Mahkemesi K...

Okumaya Devam Et

Danıştay 8. D., E. 2019/4147, K.2022/854

Danıştay 8. D., E. 2019/4147, K.2022/854 18 Yaşından Küçükken İşlenen Suç, Devlet Memurluğuna Engel Teşkil Etmez T.C. D A N I Ş T A Y SEKİZİNCİ DAİRE Esas No : 2019/4147 Karar No : 2022/854 TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : …Genel Müdürlüğü VEKİLİ : Av. … İSTEMİN...

Okumaya Devam Et

Yargıtay HGK., E.2017/1755, K.2020/964;

Yargıtay HGK., E.2017/1755, K.2020/964; Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin ifa olanağı bulunmadığı durumlarda; taşınmazın mülkiyeti vaat alacaklısı lehine tescil edilemez. Vaat alacaklısı aynen ifa yerine ilgili kanun uyarınca, TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR. T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2017/1755 KARAR NO: 2020/964 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1-) Taraflar arasındaki “satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 13. HD., E.2016/27243, K.2019/4131;

Yargıtay 13. HD., E.2016/27243, K.2019/4131; Murisin Kullandığı Tüketici Kredisi Borcundan DolayıHayat Sigortası Olmasına RağmenBanka Doğrudan Mirasçılara Müracaat Edemez.   T.CYARGITAY13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/27243 KARAR NO: 2019/4131 KARAR TARİHİ: 28.03.2019 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)   Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 12. HD., E.2012/5967, K.2012/24221;

Yargıtay 12. HD., E.2012/5967, K.2012/24221; Kambiyo senedinin keşideci bölümünde; şirket kaşesi üzerine atılan imza ŞİRKETİ, kaşe dışına atılan imza ise İMZA SAHİBİNİ sorumlu kılar.     T.C YARGITAY12.Hukuk DairesiEsas: 2012/ 5967Karar: 2012 / 24221Karar Tarihi: 12.07.2012    ÖZET: Somut olayda 26.12.2008 tanzim, 30.9.2009 vade, …. TL miktarlı bono dışındaki bonolarda keşide yerinde her iki imzanın...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 1. CD., E.2021/4730, K.2021/5557;

Yargıtay 1. CD., E.2021/4730, K.2021/5557; Eşine karşı, silahtan sayılan televizyon kumandasını fırlatan eşin, NİTELİKLİ YARALAMA suçunu işlediği kabul edilir. YARGITAY KARARI MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü: 1) Sanığın üzerine atılı suçu eşine karşı silahtan sayılan televizyon kumandası ve...

Okumaya Devam Et

YARGITAY 1. HD., E. 2022/2653, K. 2022/3838​

YARGITAY 1. HD., E. 2022/2653, K. 2022/3838           ”Açılan hasımlı veraset ilamı davasında gerek görülmemesine rağmen davacıların eldeki tespit davasını açmaya zorlanması doğru değildir. Tapu iptali ve tescili davasında gerekli araştırma yapılarak çözülmesi gereken husus hakkında ayrıca tespit davası açılmasında hukuki yarar da bulunmamaktadır.” T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO...

Okumaya Devam Et

Tanıma Tenfiz Davası

Tanıma Tenfiz Davası Yurtdışı Boşanmalarında Açılması Gereken Dava Nedir?            Kural olarak her devletin mahkemeleri tarafından verilen kararlar sadece kendi ülkelerinde hüküm ve sonuç doğururlar. Devletlerin yargı egemenliği ve bağımsızlığı bunu gerektirir. Devletler yargı egemenliklerini kendi ülkelerinde kullanırlar ve milletlerarası antlaşmalarda aksi öngörülmüş olmadıkça, yargı güçlerini başka ülkelere karşı genişletemizler. Bu...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 9. HD. E. 2020/4757, K.2021/1975

Yargıtay 9. HD. E. 2020/4757, K.2021/1975 Vekil (Avukat) ile takip edilen davada, asil duruşmada hazır bulunsa dahi tebliğ asile değil, vekile yapılması zorunludur. YARGITAY KARARI T.C. Yargıtay Hukuk Dairesi          2020/4757 E.  ,  2021/1975 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı...

Okumaya Devam Et

YARGITAY 9. HD., E. 2015/9398, K. 2018/5909

YARGITAY 9. HD., E. 2015/9398, K. 2018/5909 Yargıtay 9. HD., 2015/9398 E., 2018/5909 K. İşveren tarafından; genel tatil çalışma ücretinin ödenmemesi, işçiye; HAKLI FESİH İMKANI VERİR. YARGITAY KARARI Esas Yıl/No           : 2015/9398 Karar Yıl/No         : 2018/5909 Karar tarihi            : 21.03.2018 YARGITAY KARARI  MAHKEMESİ    : İŞ MAHKEMESİ  DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile izin ücreti, ulusal...

Okumaya Devam Et

Yargıtay HGK., E.2017/1941, K.2019/475​

Anlaşmalı Boşanma Kararı Verildikten Sonra Hükmün Kesinleşmesine Kadar Davalı Eş, Anlaşmalı Boşanma İradesinden (KARARINDAN) Dönebilir.

Okumaya Devam Et

E-Devletten İsim Değiştirme Dönemi Başladı

E-Devletten İsim Değiştirme Dönemi Başladı 17.10.2017 tarihinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan düzenleme sonucu kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 9. HD., E.2016/20521, K.2020/6790;

Yargıtay 9. HD., E.2016/20521, K.2020/6790; İşçi; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, 1 saat dahi çalışılsa dahi tam yevmiyeye hak kazanır. YARGITAY KARARI A) Davacı İsteminin Özeti:   Davacı vekili; müvekkilinin davalı işyerinde 03/01/2006 ila 31/03/2014 tarihleri arasında çalıştığını, son aylık net ücretinin 1.656,00TL civarında olduğunu, günlük standart çalışma saatlerinin 08:00-17:00 iken neredeyse haftanın 6...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI İSTANBUL

7/24 CEZA AVUKATI İSTANBUL 0850 30 8 88 80       İstanbul 7/24 Acil Ceza Avukatı, İstanbul Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında İstanbul Acil Avukat, Acil Avukat İstanbul arayışı bulunur. İstanbul için 7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI SARIYER

7/24 CEZA AVUKATI SARIYER 0850 308 88 80 Sarıyer 7/24 Acil Ceza Avukatı, Sarıyer Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Sarıyer Acil Avukat, Acil Avukat Sarıyer arayışı bulunur. İstanbul’un Sarıyer ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI ATATÜRK HAVALİMANI

7/24 CEZA AVUKATI ATATÜRK HAVALİMANI 0850 308 88 80 Atatürk Havalimanı 7/24 Acil Ceza Avukatı, Atatürk Havalimanı Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Atatürk Havalimanı Acil Avukat, Acil Avukat Atatürk Havalimanı arayışı bulunur. İstanbul’un Atatürk Havalimanı ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık...

Okumaya Devam Et

7/24 Acil Avukatlık Hizmetleri

7/24 CEZA AVUKATI HİZMETİ&ACİL HUKUKİ DANIŞMANLIK 0850 308 88 80 Alanında uzman ceza avukatı ekibimiz, herhangi bir lokasyon sınırlaması olmaksızın 7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, genel hukuki danışmanlık ve ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği vermekteyiz. Ayrıca gibi gözaltı, yakalama ve ifade gibi işlemlerde, nöbetçi savcılık ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

7/24 CEZA AVUKATI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 0850 308 88 80 Sabiha Gökçen Havalimanı 7/24 Acil Ceza Avukatı, Sabiha Gökçen Havalimanı  Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Sabiha Gökçen Havalimanı Acil Avukat, Acil Avukat Sabiha Gökçen Havalimanı arayışı bulunur. İstanbul’un Sabiha Gökçen Havalimanı  ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI İSTANBUL HAVALİMANI

7/24 CEZA AVUKATI İSTANBUL HAVALİMANI 0850 308 88 80 İstanbul Havalimanı 7/24 Acil Ceza Avukatı, Acil Avukat İstanbul Havalimanı arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında İstanbul Havalimanı Acil Avukat, Acil Avukat İstanbul Havalimanı arayışı bulunur. İstanbul’un İstanbul Havalimanı ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI ZEYTİNBURNU

7/24 CEZA AVUKATI ZEYTİNBURNU 0850 308 88 80 Zeytinburnu 7/24 Acil Ceza Avukatı, Zeytinburnu  Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Zeytinburnu Acil Avukat, Acil Avukat Zeytinburnu arayışı bulunur. İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve ifade gibi...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI ÜSKÜDAR

7/24 CEZA AVUKATI ÜSKÜDAR 0850 308 88 80 Üsküdar 7/24 Acil Ceza Avukatı, Üsküdar Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Üsküdar Acil Avukat, Acil Avukat Üsküdar arayışı bulunur. İstanbul’un Üsküdar ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI ÜMRANİYE

7/24 CEZA AVUKATI ÜMRANİYE 0850 308 88 80 Ümraniye 7/24 Acil Ceza Avukatı, Ümraniye Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Ümraniye Acil Avukat, Acil Avukat Ümraniye  arayışı bulunur. İstanbul’un Ümraniye ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI ŞİŞLİ

7/24 CEZA AVUKATI ŞİŞLİ 0850 308 88 80 Şişli 7/24 Acil Ceza Avukatı, Şişli Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Şişli Acil Avukat, Acil Avukat Şişli arayışı bulunur. İstanbul’un Şişli ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI SULTANBEYLİ

7/24 CEZA AVUKATI SULTANBEYLİ 0850 308 88 80 Sultanbeyli 7/24 Acil Ceza Avukatı, Sultanbeyli Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Sultanbeyli Acil Avukat, Acil Avukat Sultanbeyli arayışı bulunur. İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI SULTANGAZİ

7/24 CEZA AVUKATI SULTANGAZİ 0850 308 88 80 Sultangazi 7/24 Acil Ceza Avukatı, Sultangazi Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Sultangazi Acil Avukat, Acil Avukat Sultangazi arayışı bulunur. İstanbul’un Sultangazi ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI SANCAKTEPE

7/24 CEZA AVUKATI SANCAKTEPE 0850 308 88 80 Sancaktepe 7/24 Acil Ceza Avukatı, Sancaktepe Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Sancaktepe Acil Avukat, Acil Avukat Sancaktepe arayışı bulunur. İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI PENDİK

7/24 CEZA AVUKATI PENDİK 0850 308 88 80 Pendik 7/24 Acil Ceza Avukatı, Pendik Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Pendik Acil Avukat, Acil Avukat Pendik arayışı bulunur. İstanbul’un Pendik ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI MALTEPE

7/24 CEZA AVUKATI MALTEPE 0850 308 88 80 Maltepe 7/24 Acil Ceza Avukatı, Maltepe Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Maltepe Acil Avukat, Acil Avukat Maltepe arayışı bulunur. İstanbul’un Maltepe ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI KARTAL

7/24 CEZA AVUKATI KARTAL 0850 308 88 80 Kartal 7/24 Acil Ceza Avukatı, Kartal Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Kartal Acil Avukat, Acil Avukat Kartal arayışı bulunur. İstanbul’un Kartal ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve ifade gibi...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI KAĞITHANE

7/24 CEZA AVUKATI KAĞITHANE 0850 308 88 80 Kağıthane 7/24 Acil Ceza Avukatı, Kağıthane Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Kağıthane Acil Avukat, Acil Avukat Kağıthane arayışı bulunur. İstanbul’un Kağıthane ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI GUNGOREN

7/24 CEZA AVUKATI GÜNGÖREN 0850 308 88 80 Güngören 7/24 Acil Ceza Avukatı, Güngören Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Güngören Acil Avukat, Acil Avukat Güngören arayışı bulunur. İstanbul’un Güngören ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI GAZİOSMANPAŞA

7/24 CEZA AVUKATI GAZİOSMANPAŞA 0850 308 88 80 Gaziosmanpaşa 7/24 Acil Ceza Avukatı, Gaziosmnapaşa Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Gaziosmanpaşa Acil Avukat, Acil Avukat Gaziosmanpaşa arayışı bulunur. İstanbul’un Fatih  ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI FATİH

7/24 CEZA AVUKATI FATİH 0850 308 88 80 Fatih Acil Ceza Avukatı arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında bağcılar acil ceza avukatı arayışı bulunur. İstanbul’un Fatih ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI ESENLER

7/24 CEZA AVUKATI ESENLER 0850 308 88 80 Esenler 7/24 Acil Ceza Avukatı, Esenler Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Esenler Acil Avukat, Acil Avukat Esenler arayışı bulunur. İstanbul’un Esenler ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI ÇEKMEKÖY

7/24 CEZA AVUKATI ÇEKMEKÖY 0850 308 88 80 Çekmeköy 7/24 Acil Ceza Avukatı, Çekmeköy Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Çekmeköy Acil Avukat, Acil Avukat Çekmeköy arayışı bulunur. İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI BEYKOZ

7/24 CEZA AVUKATI BEYKOZ 0850 308 88 80 Beykoz 7/24 Acil Ceza Avukatı, Beykoz Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Beykoz Acil Avukat, Acil Avukat Beykoz arayışı bulunur. İstanbul’un Beykoz ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI BEŞİKTAŞ

7/24 CEZA AVUKATI BEŞİKTAŞ 0850 308 88 80 Beşiktaş 7/24 Acil Ceza Avukatı, Beşiktaş Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Beşiktaş Acil Avukat, Acil Avukat Beşiktaş arayışı bulunur. İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI AVCILAR

7/24 CEZA AVUKATI AVCILAR 0850 308 88 80 Avcılar 7/24 Acil Ceza Avukatı, Avcılar Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Avcılar Acil Avukat, Acil Avukat Avcılar arayışı bulunur. İstanbul’un Avcılar ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI ATAŞEHİR

7/24 CEZA AVUKATI ATAŞEHİR 0850 308 88 80 Ataşehir 7/24 Acil Ceza Avukatı, Ataşehir Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Ataşehir Acil Avukat, Acil Avukat Ataşehir arayışı bulunur. İstanbul’un Ataşehir ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI BAYRAMPAŞA

7/24 CEZA AVUKATI BAYRAMPAŞA 0850 308 88 80 Bayrampaşa 7/24 Acil Ceza Avukatı, Bayrampaşa Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Bayrampaşa Acil Avukat, Acil Avukat Bayrampaşa  arayışı bulunur. İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI BAHÇELİEVLER

7/24 CEZA AVUKATI BAHÇELİEVLER 0850 308 88 80 Bahçelievler 7/24 Acil Ceza Avukatı, Bahçelievler Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Bahçelievler Acil Avukat, Acil Avukat Bahçelievler arayışı bulunur. İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI ESENYURT

7/24 CEZA AVUKATI ESENYURT 0850 308 88 80 Esenyurt 7/24 Acil Ceza Avukatı, Esenyurt  Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Esenyurt Acil Avukat, Acil Avukat Esenyurt arayışı bulunur. İstanbul’un Esenyurt ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI BAĞCILAR

7/24 CEZA AVUKATI BAĞCILAR 0850 308 88 80 Bağcılar 7/24 Acil Ceza Avukatı, Bağcılar Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Bağcılar Acil Avukat, Acil Avukat Bağcılar arayışı bulunur. İstanbul’un Bağcılar ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI BEYLİKDÜZÜ

7/24 CEZA AVUKATI BEYLİKDÜZÜ 0850 308 88 80 Beylikdüzü 7/24 Acil Ceza Avukatı, Beylikdüzü  Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Beylikdüzü Acil Avukat, Acil Avukat Beylikdüzü arayışı bulunur. İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI KÜÇÜKÇEKMECE

7/24 CEZA AVUKATI KÜÇÜKÇEKMECE 0850 308 88 80 Küçükçekmece 7/24 Acil Ceza Avukatı, Küçükçekmece Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Küçükçekmece Acil Avukat, Acil Avukat Küçükçekmece arayışı bulunur. İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve ifade gibi...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI BÜYÜKÇEKMECE

7/24 CEZA AVUKATI BÜYÜKÇEKMECE 0850 308 88 80 Büyükçekmece 7/24 Acil Ceza Avukatı, Büyükçekmece Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Büyükçekmece Acil Avukat, Acil Avukat Büyükçekmece arayışı bulunur. İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı ve ifade gibi...

Okumaya Devam Et

7/24 Ceza Avukatı

7/24 CEZA AVUKATI Alanında uzman ceza avukatı ekibimiz, herhangi bir lokasyon sınırlaması olmaksızın 7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, genel hukuki danışmanlık ve ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi gözaltı, yakalama ve ifade gibi işlemlerde, nöbetçi savcılık ve sulh ceza hakimlikleri ile polis merkezlerinde de ayrıca...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI

7/24 CEZA AVUKATI KADIKÖY 0850 308 88 80 Ceza Avukatı hizmetimiz Kadıköy ilçesinde 7/24 Acil olaarak vermektedir. Kadıköy’de acil avukat arayışına giren insanların, bazı özel durumları vardır.  Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Kadıköy’deki Acil Avukat arayışı diğer ilçelere göre daha yoğundur. Bu nedenle Kurçaloğlu Hukuk Bürosu İstanbul’un Kadıköy ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimizin çoğunluğu ceza hukuku kapsamındadır....

Okumaya Devam Et

7/24 Ceza Avukatı

7/24 CEZA AVUKATI & 7/24 CEZA AVUKATI

Okumaya Devam Et

7/24 Acil Avukatlık Hizmetleri

Alanında uzman ceza avukatı ekibimiz, herhangi bir lokasyon sınırlaması olmaksızın 7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, genel hukuki danışmanlık ve ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi gözaltı, yakalama ve ifade gibi işlemlerde, nöbetçi savcılık ve sulh ceza hakimlikleri ile polis merkezlerinde de ayrıca fiili olarak hukuki...

Okumaya Devam Et

7/24 CEZA AVUKATI BAKIRKÖY

7/24 ACİL CEZA AVUKATI BAKIRKÖY 0850 308 88 80 Bakırköy 7/24 Acil Ceza Avukatı, Bakırköy Acil Avukat arayışına giren insanlar bazı özel durumlara sahiptir. Çoğunlukla ceza hukuku davalarında Bakırköy Acil Avukat, Acil Avukat Bakırköy arayışı bulunur. İstanbul’un Bakırköy ilçesinde  7/24 hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İvedi şekilde sunulan avukatlık hizmetlerimiz temelde, ceza hukuku kapsamındadır. Uzaktan telefon yoluyla avukatlık desteği verdiğimiz gibi yakalama, gözaltı...

Okumaya Devam Et