Kurçaloğlu Hukuk Bürosu olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize gayrimenkul alım/satımı, kiralama, ayni hak tesisi, mülkiyet devri ve yönetimi gibi çeşitli işlemlerin gerçekleştirilmesi, dava takibi ve gayrimenkul alanında idari merciler nezdinde yapılması gereken her türlü hukuki işlemlerin başvurusu, takibi ve sonuçlandırılması gibi konularda hukuki destek sunmaktayız. Gayrimenkul alınandaki gelişmeleri ve mevzuat değişikliklerini titizlikle takip edip, hızla gelişen gayrimenkul piyasasında müvekkillerimize güncel, güvenilir ve kaliteli hukuki hizmet sunmaktayız.

Gayrimenkul Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetlerden Bazıları;

Tapu İşlemleri

Kira Sözleşmesi

İntifa Hakları

Ayni, Şahsi Hak Tesisi Sözleşmeleri

Ayni, Şahsi Hak Tesisi Sözleşmeleri

Hukuki Durum Tespiti ve Raporu Hazırlanması

Alım / Satım Sözleşmeleri

Projelerin Çevre Mevzuatına Uygunluğunun Denetlenmesi

Yabancılar Gayrimenkul Edinmesi

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Kayıt Düzeltim Davaları

İstihkak Davaları

Kamulaştırma Davaları

Kira Bedeli ve Tahliye Davaları

İzale-i Şuyu Davaları