İcra Hukuku borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

Alacağını alamayan bir alacaklı ilamlı ve ilamsız takip olmak üzere iki farklı takip yolundan birini seçebilir. İlamlı takipte, önce mahkemeden bir ilam alınarak buna özgü takip yolu izlenir. İlamsız takipte ise, alacaklı elinde herhangi bir mahkeme ilamı bulunmadan doğrudan yetkili icra dairesine başvurarak borcunu ödemeyen borçlu için ödeme emri çıkarttırır.
İflas Hukuku ise tacir ya da tacir statüsündeki bir borçlunun artık borcunu ödeyememesi halini konu alan hukuk dalıdır. İflas doğrudan iflas ve takipli iflas olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan iflasta alacaklılar ya da borçlu doğrudan ticaret mahkemesinden borçlu şirketin iflasını istemektedir. Takipli iflasta ise alacaklı borçluya ödeme emri gönderir, ödeme emrinin kesinleşmesi üzerine de ticaret mahkemesinden borçlunun iflasını talep eder.

Borca itiraz tek başına icra takibini durdurur mu?
Mehil vesikası nedir? Nasıl Alınır?
Tehiri icra kararı nerden ve nasıl alınır?
Temerrüt faizi nedir? Ne zaman başlar?

İcra ve İflas Hukuku Alanında Verilen Hizmetler

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

İptal Davaları

İcra Takipleri

İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tedbir Uygulamaları

İhtiyati Hacze İtiraz Davaları

İcra Takibine İtirazın Kaldırılması

İcra Emrine İtiraz

İmzaya ve Borca İtiraz

İhale ile Satılan Yerin Tahliyesi

İstihkak Davaları

Konkordato İşlemleri

İhalenin Feshi

İflas İşlemleri