Kurçaloğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ekibimizle, İş Hukukundan kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıkların çözümünde, iş sağlığı ve güvenliği, göç hukukuna ilişkin konular, müvekkillerimizin özel ihtiyaçları doğrultusunda ve tüm güncel mevzuat ve değişikliklerin titizlikle takibini gerçekleştirerek dava takibi ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İş Hukuku Alanındaki Hizmetlerimizden Bazıları;

İş Sözleşmelerinin İncelenmesi ve Tadili

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukuna İlişkin Konular

Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Konular

Göç Hukukuna İlişkin Konular (Oturma ve Çalışma İzni, Özel Vizeler)

İkale Sözleşmeleri

İş Sözleşmelerinin Feshine Yönelik Değerlendirmeler

Uyuşmazlık Çözümü

İş Kazası ve Hastalıklarına İlişkin Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Hakkında Danışmanlık

Çalışma Ortamının Yürürlükteki Mevzuata Uyumunun Sağlanması

İş Hukukundan Kaynaklı Her Türlü Dava Takibi