Yargıtay 10.HD., E.2015/14590, K.2016/3429;

Borçlunun; Borcundan Fazla Malına Haciz Yapılması Durumunda, Yapılan Taşkın Haczin İptali Mümkündür.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 13.HD., E.2017/8713., K.2020/1330;

Fatura; Tek Başına Alacağın varlığına, İspat Değildir.

Okumaya Devam Et

Yargıtay 6. HD., E.2022/895, K.2022/1288;

Yargıtay 6. HD., E.2022/895, K.2022/1288; İcra takibinin başladığı gün yapılan ödeme; takipten önce yapılan ödeme olarak kabul edilmeyip, takibin usulüne uygun olması sebebi ile, borçlu; toplam borç üzerinden takip harç ve masrafları, vekalet ücretinden sorumlu olur. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY6.Hukuk DairesiEsas: 2022/ 895Karar: 2022 / 1288Karar Tarihi: 10.03.2022 ÖZET ÖZET: Mahkemece takip günü yapılan ödemenin...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 4. HD., E.2020/182, K.2021/7595;

Yargıtay 4. HD., E.2020/182, K.2021/7595; Tapu kaydında aile konutu şerhinin bulunması, taşınmazın yapılan icra takibi sonucu SATIŞINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2020/ 182 Karar: 2021 / 7595 Karar Tarihi: 26.10.2021 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi İLK DERECE MAHKEMESİ : … 4. Asliye Hukuk Mahkemesi K...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 13. HD., E.2016/27243, K.2019/4131;

Yargıtay 13. HD., E.2016/27243, K.2019/4131; Murisin Kullandığı Tüketici Kredisi Borcundan DolayıHayat Sigortası Olmasına RağmenBanka Doğrudan Mirasçılara Müracaat Edemez.   T.CYARGITAY13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/27243 KARAR NO: 2019/4131 KARAR TARİHİ: 28.03.2019 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)   Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 12. HD., E.2012/5967, K.2012/24221;

Yargıtay 12. HD., E.2012/5967, K.2012/24221; Kambiyo senedinin keşideci bölümünde; şirket kaşesi üzerine atılan imza ŞİRKETİ, kaşe dışına atılan imza ise İMZA SAHİBİNİ sorumlu kılar.     T.C YARGITAY12.Hukuk DairesiEsas: 2012/ 5967Karar: 2012 / 24221Karar Tarihi: 12.07.2012    ÖZET: Somut olayda 26.12.2008 tanzim, 30.9.2009 vade, …. TL miktarlı bono dışındaki bonolarda keşide yerinde her iki imzanın...

Okumaya Devam Et