EZİYET SUÇU NEDİR?

Bir kişinin bedensel veya ruhsal bütünlüğüne, şeref ve haysiyetine, insan onuruyla bağdaşmayan, acı verici veya aşağılayıcı nitelikte, sistematik ve sürekli bir şekilde zarar veren fiillerin işlenmesiyle meydana gelen bir suçtur.

Okumaya Devam Et

Avukatlık danışma ücreti

Avukatlık danışma ücreti; müvekkil veya müvekkil adayının hukuki probleminin tam ve hatasız olarak tespit edilmesi gereken bir durumdur.

Okumaya Devam Et