İSTİHKAK DAVASI

İSTİHKAK DAVASI İstihkak Davası Nedir ? Kelime anlamı olarak istihkak “hak etme, hakkı olma” şeklinde tanımlanır. Bir mal ya da hak üzerinde birçok kişinin hak sahibi olduğunu iddia etmesi “istihkak iddiası” olarak adlandırılır. İstihkak davası mülkiyeti çekişmeli olan taşınır veya taşınmaz malın kime ait olduğunun tespiti için açılan bir davadır. Genel manada istihkak davasının tanımı:...

Okumaya Devam Et

Avukatlık danışma ücreti

Avukatlık danışma ücreti; müvekkil veya müvekkil adayının hukuki probleminin tam ve hatasız olarak tespit edilmesi gereken bir durumdur.

Okumaya Devam Et