Yargıtay 13. HD., E. 2017/1014, K. 2020/4488;

Alacak Borç İlişkisinde; E-posta Yazışmaları BELGE Niteliği Taşır.

Okumaya Devam Et