Yargıtay 9. HD., E.2016/20521, K.2020/6790;

Yargıtay 9. HD., E.2016/20521, K.2020/6790; İşçi; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, 1 saat dahi çalışılsa dahi tam yevmiyeye hak kazanır. YARGITAY KARARI A) Davacı İsteminin Özeti:   Davacı vekili; müvekkilinin davalı işyerinde 03/01/2006 ila 31/03/2014 tarihleri arasında çalıştığını, son aylık net ücretinin 1.656,00TL civarında olduğunu, günlük standart çalışma saatlerinin 08:00-17:00 iken neredeyse haftanın 6...

Okumaya Devam Et