YARGITAY 1. HD., E. 2022/2653, K. 2022/3838​

YARGITAY 1. HD., E. 2022/2653, K. 2022/3838           ”Açılan hasımlı veraset ilamı davasında gerek görülmemesine rağmen davacıların eldeki tespit davasını açmaya zorlanması doğru değildir. Tapu iptali ve tescili davasında gerekli araştırma yapılarak çözülmesi gereken husus hakkında ayrıca tespit davası açılmasında hukuki yarar da bulunmamaktadır.” T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO...

Okumaya Devam Et