Yargıtay 2. HD., E.2018/1054, K.2018/2622;

Yargıtay 2. HD., E.2018/1054, K.2018/2622; Evlilik Birliği İçerisinde; Kadın Eşin Ceza Davasında Şikayetinden Vazgeçmesi, Erkek Eşi Cezadan Kurtarmaya Yönelik Olup, ERKEĞİ AFFETTİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

Okumaya Devam Et