Yargıtay 6. HD., E.2022/895, K.2022/1288;

Yargıtay 6. HD., E.2022/895, K.2022/1288; İcra takibinin başladığı gün yapılan ödeme; takipten önce yapılan ödeme olarak kabul edilmeyip, takibin usulüne uygun olması sebebi ile, borçlu; toplam borç üzerinden takip harç ve masrafları, vekalet ücretinden sorumlu olur. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY6.Hukuk DairesiEsas: 2022/ 895Karar: 2022 / 1288Karar Tarihi: 10.03.2022 ÖZET ÖZET: Mahkemece takip günü yapılan ödemenin...

Okumaya Devam Et