Yargıtay 10.HD., E.2015/14590, K.2016/3429;

Borçlunun; Borcundan Fazla Malına Haciz Yapılması Durumunda, Yapılan Taşkın Haczin İptali Mümkündür.

Okumaya Devam Et