Yargıtay 11. HD., E. 2014/ 5041, K.13783

Yargıtay 11. HD., E. 2014/ 5041, K.13783 Limited şirketten çıkmaya izin verilmesi istemli davada, husumetin şirkete karşı ileri sürülmesi gerekir. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY11.Hukuk DairesiEsas: 2014/ 5041Karar: 2014 / 13783Karar Tarihi: 15.09.2014 MAHKEMESİ : ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİTARİHİ : 14/11/2013 Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 14/11/2013 tarih ve 2012/624-2013/564...

Okumaya Devam Et