Yargıtay 3.HD., E.2019/5552, K.2020/206;

Kiracı; Olağan Kullanımlardan Oluşan, Eskime Ve Bozulmalardan Sorumlu Değildir.

Okumaya Devam Et