Yargıtay 4. HD., E.2020/182, K.2021/7595;

Yargıtay 4. HD., E.2020/182, K.2021/7595; Tapu kaydında aile konutu şerhinin bulunması, taşınmazın yapılan icra takibi sonucu SATIŞINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2020/ 182 Karar: 2021 / 7595 Karar Tarihi: 26.10.2021 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi İLK DERECE MAHKEMESİ : … 4. Asliye Hukuk Mahkemesi K...

Okumaya Devam Et