Yargıtay CGK., E. 2016/544, E. K. 2020/127;

Yargıtay CGK., E. 2016/544, E. K. 2020/127; Cep Telefonu , Bilgisayar Niteliğindeki Eşyalar Üzerinde İnceleme Yapılabilmesi İçin Hakim Kararı Alınması Gerekir. Karar Alınmadan Yapılan Arama, Elkoyma Ve İnceleme USUL VE KANUNA AYKIRIDIR. YAGITAY KARARI​ T.C YARGITAY .Ceza Genel Kurulu Esas: 2016/ 544 Karar: 2020 / 127 Karar Tarihi: 25.02.2020 Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 8....

Okumaya Devam Et