Yargıtay HGK., E.2017/1755, K.2020/964;

Yargıtay HGK., E.2017/1755, K.2020/964; Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin ifa olanağı bulunmadığı durumlarda; taşınmazın mülkiyeti vaat alacaklısı lehine tescil edilemez. Vaat alacaklısı aynen ifa yerine ilgili kanun uyarınca, TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR. T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2017/1755 KARAR NO: 2020/964 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1-) Taraflar arasındaki “satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve...

Okumaya Devam Et