Şirket Danışmanlığı & Avukatlık Hizmeti

Türkiye, Tüzel Kişi Şirketlerin çoğunlukta olduğu gelişmekte olan ülkeler kategorisindedir. Küreselleşen dünya ve ülkemizde giderek artan nüfus ve ticari faaliyetlerde profesyonelleşmeyi zorunlu kılmakta ayrıca yerel orta ve küçük ölçekteki şirketleri dahi yazılı bir sözleşme ile ticari faaliyette bulunmaya itmektedir. Günümüzde gerek yeni kuruluş aşamasında, gerek büyüme aşamasında olsun gerekse de büyük şirketler olsun şirketinin işleyişi içerisinde hukuki danışmanlık alabileceği bir avukatla çalışmaktadırlar. Önleyici hukuk dediğimiz avukattan hukuki danışmanlık sözleşmesi ile hukuki danışmanlık alma süreci her kurumsal şirketin gereklerinden biri haline gelmiştir, eski usulde yürüyen sonradancı yani uyuşmazlık gerçekleştikten sonra çözüm arayan hukuki yardımı giderek geri plana itmektedir. Zira, hukuki danışmanlık sözleşmesi ile bir avukatlık bürosu ile çalışmak yalnızca mevcut davaların avukata verilmesi demek değildir. Hukuki danışmanlık ile avukatla çalışmanın en önemli ve faydalı yanı henüz uyuşmazlık ve dava ortaya çıkmadan avukattan alınan hukuki danışmanlık neticesinde sorun hiç ortaya çıkmadan çözme yahut ortaya çıkması muhtemel soruna karşı elinizi kuvvetlendirmedir.

Avukatın, müvekkillerini mahkemelerde savunma görevinin yanı sıra, hukuki sorunların çözümü konusunda müvekkillere görüş bildirme, yani ‘danışmanlık’ görevi vardır.

Önleyici hukuk hizmeti olarak da bilinen şirket danışmanlığı eski usulde yürüyen sonradancı, yani uyuşmazlık gerçekleştikten sonra çözüm arayan hukuki yardımı giderek geri plana itmektedir. Şirket Avukatı, danışma ile müvekkiline doğru karar vermesi için hukuki problemin alternatif çözüm yollarını, her bir alternatifin yarar ve sakıncalarını gösterir. Uyuşmazlığın, zorunluluk olmadıkça davaya dönüşmesini ve gereksiz çekişmeleri önler. Bu yönden, avukatın danışmanlık görevi, en az mahkemedeki savunma görevi kadar önemlidir

Avukatın, diğer mesleki faaliyetlerde olduğu gibi danışma görevinin yapılmasında da meslek kuralları çerçevesinde hareket etme yükümlülüğü vardır. Kurçaloğlu Hukuk Bürosu, kurulduğu günden bu yana, alanında uzman hukukçulardan oluşan ekibi ve gerek yurt içi gerek yurt dışı partnerleri  ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Büromuz faaliyet alanları içerisinde, talep edilen hizmet yönünden alanında uzman avukatlar ve hukukçular ile hukuki danışmanlık, davaların takibi ve her türlü hukuk hizmetin verilmesi ve yürütülmesi aşamasında sizlere en iyi hizmeti vermeyi kendine amaç edinmiştir.

Türkiye, Limited Şirket ve Anonim Şirketlerin çoğunlukta olduğu gelişmekte olan ülkeler kategorisindedir. Küreselleşen dünya ve ülkemizde giderek artan nüfus ticari faaliyetlerde profesyonelleşmeyi zorunlu kılmakta yerel orta ve küçük ölçekteki şirketleri dahi yazılı bir sözleşme olmaksızın ticari faaliyette bulunmamaya itmektedir. Nitekim bu husus ticareti güvenle yapmanın 21. yüzyılda altın anahtarı haline gelmiş bulunmaktadır.  

Özellikle belirtmemizde fayda var ki anonim şirketler için hukuki danışmanlık almak yani bir avukatla çalışmak elzemdir. Nitekim bu çerçevede kanun koyucu tarafından çağın gerekleri gözetilerek sevk edilen 1136 sayılı Avukatlık Kanun’unun 35/3 maddesi uyarınca sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan Anonim Şirketlerin ya bordrolarında bir avukat çalıştıracak ya da sözleşmeli olarak bir avukattan devamlı hizmet almaları zorunludur.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak soruşturmada sözleşme, avukata ait serbest meslek makbuzu, makbuzlara ilişkin ödeme dekontu ibrazı gerekmektedir. Yalnızca anonim şirket avukatlık sözleşmesi yapılması yeterli değildir.

Kurçaloğlu Hukuk Bürosu olarak biz Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku alanında uzmanlık ekibimiz ve partnerlerimizle faaliyet göstermekte olup, şirketlerin avukatlık ve danışmanlık hizmeti ihtiyaçlarına ivedilikle çözüm sağlamaktayız.

Şirkette Zorunlu Avukat Bulunmazsa Ne Olur?

2021 Yılı için 250.000TL ve üstü esas sermayesi bulunan anonim şirketlerin avukat bulundurması yasal zorunluluktur. Bu yasal zorunluluğa uymayan şirketlere, bulundukları ildeki Baro Başkanlıkları tarafından sözleşmeyi ibraz etmesi için bir yazı gönderilmektedir. Bu yazıya istinaden sözleşme ve dayanak belgeler sunulmadığı takdirde Baro Başkanlıkları tarafından o ilin Cumhuriyet Başsavcılığı’na şirket hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Avukatlık Kanunu’na aykırı olarak A.Ş’lerde avukat bulundurulmazsa asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası uygulanacaktır.

2021 yılı için avukat bulundurmamanın aylık cezası 3577,50TL X 2 olmak üzere aylık toplam 7155’dir.

Anonim şirkette sözleşmeli avukat yıl boyu bulundurulmadıysa toplamda 85860TL idari para cezası uygulanacaktır.

LİMİTED ŞİRKETTE AVUKAT BULUNDURMAK ZORUNDAMI?

Türkiye’de faaliyet gösteren limited şirketlerin sermayesine fark etmeksizin avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Zorunlu olmaması avukat bulundurulmasına engel değildir. Herhangi bir hak kaybına uğramamak, hem maddi, hem de manevi yönden kayıp yaşamamak için bir avukattan hukuki destek alınması her zaman lehinize olacaktır.

HUKUKİ DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ YAPMAK ŞART MIDIR?

Bir avukattan hukuki danışmanlık almak isteyen şirketler öncelikle bir hukuki danışmanlık sözleşmesi yapmaktadırlar. Hukuki danışmanlık sözleşmesinde taraflar karşılıklı olarak anlaştıkları hususlar üzerinde mutabık kalırlar. Hukuki danışmanlık sözleşmesi yapılması her iki taraf için de koruyucu olacak ve tarafların ilişkilerini sağlam bir temele oturtacaktır. Yalnızca hukuki danışmanlık sözleşmesi değil hayatın her alanında bir sözleşme yapmak sizi her daim olası uyuşmazlıklara karşı koruyacak ve elinizi kuvvetli hale getirecektir. Hukuki danışmanlık sözleşmeleri ve diğer sözleşmelerle alakalı olarak atalarımızın da dediği gibi “Söz uçar yazı kalır”. Bu nedenle hukuki danışmanlık sözleşmesi yaparak bir avukattan danışmanlık almak önemlidir.

ŞİRKET DANIŞMANLIĞI NELERİ KAPSAR?

Şirket danışmanlık sözleşmeleri genellikle bir veya iki yıllık olarak akdedilir. Bu süre boyunca şirketin;
-Davacı yahut davalı sıfatıyla yahut başka sıfatlarla dahil olduğu dava, icra takibi, soruşturma, arabuluculuk görüşmesi, uzlaşma görüşmesi gibi adli merciilerde hukuki uzmanlık gerektiren iş ve işlemlerin takibi ve şirket adına şirketin çıkarları doğrultusunda hukuki hizmet ve temsil faaliyetlerini yürütülmesi,
-İdari mercilerde hukuki uzmanlık gerektiren başvurulara ilişkin evrakların hazırlanması,

-Şirket yapısı ile ilgili hukuka uygunluğun denetlenmesi,

-Ticari kira, franchising, iş, ticari satım, garanti, kefalet vb. sözleşmelerin hazırlanması veya kontrolü,

-İhtarname, İhbarname ve protesto düzenlenmesi,

-Şirketin karşılaştığı sorunlara hukuki çözüm önerileri sunulması.
gibi alanların tümünü yahut bir kısmını kapsayacak şekilde şirket danışmanlığı sözleşmesi akdedilebilir.

İstanbul Şirket Avukatı olarak temel anlayışımız etkili sonuç etkili ve hızlı olarak hukuki hizmetlerin verilmesidir. Gerek yerli ve gerekse yabancı şirketlere, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku başta olmak üzere genel hukuki konularda dava ve iş takibi ile danışmanlık hizmetleri eksiksiz şekilde sunmaktadır.

Kurçaloğlu Hukuk Bürosu tarafından görülmüş ve görülmekte olan,

dava ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin bazı örnekleri:

Ticaret Hukuku Alanında:

Şirket Kurulumu,

 • Şube Kurulumu,
 • Ticari şirketlerin günlük faaliyetlerine ilişkin her türlü sorunun cevaplanması,
 • Şirketlerin Kurumsal İşleyişine İlişkin Danışmanlık Verilmesi,
 • Ana sözleşme hazırlanması ve düzenlenmesi,
 • Her Türlü Esas Sözleşme Değişikliklerinin Usulüne Uygun Olarak Yapılması,
 • Şirket Tasfiyesi İşlemlerinin Yapılması,
 • Şirketlere Kurumsal Yönetim İlkeleri Ve Bunlara Uyum Konusunda Hukuki Destek Hizmetlerinin Verilmesi,
 • Birleşme, Devralma ve Tür Değiştirme işlemleri,
 • Genel kurul, Yönetim kurulu, Müdürlerin faaliyetleri,
 •  

İş Hukuku Alanında:

 • Personel istihdamı, İşçi işveren ilişkileri konusunda şirket yöneticilerine tavsiyelerin verilmesi,
 • Her türlü Arabuluculuk görüşmesi ve ilgili davaların takibi,
 •  

İdare ve Vergi Hukuku Alanında:

 • Tam yargı davaları,
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
 • İdari para cezaları ile ilgili davalar,
 • İptal davaları,
 • Vergisel sorunlarda şirketlerin mali müşavirleri ile iş birliği içinde dava ve takip işlerinin yürütülmesi
 •  

İcra İflas Hukuku Alanında:

 • Her türlü icra takibinin hazırlanması ve işlemlerin takibi,
 • Haciz işlemleri,
 • Borca ve takibe itiraz işlemleri,
 • İtirazın iptali davaları,
 • Konkordato, İflasın Ertelenmesi, Yeniden Yapılandırma Konularında Hukuki Danışmanlık
 •  

Diğer Alanlarda:

 • İç düzenlemeler,
 • Şirketi ilgilendiren tüm sözleşmelerin hazırlanması ve yorumlanması,
 • Mal ve hizmet alımı gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri,
 • Haksız Rekabet Davaları
 • İhtarname, İhbarname ve protesto düzenlenmesi,
 
 

HUKUKİ DANIŞMANLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Hukuki danışmanlık ücreti hukuki danışmanlık sözleşmesi ile hukuki danışmanlık almak isteyen kişi ya da şirketlerin en merak ettiği konulardan birisidir. Tabiki hayatın her alanında olduğu gibi avukatlık mesleğinin de emeğinin karşılığında aldığı bir hukuki danışmanlık ücreti vardır. Öncelikle belirtmek gerekir ki hukuki danışmanlık ücretinin bir rayici yahut sabit bir bedeli yoktur.
Şirket avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerine ilişkin ücretler iş yoğunluğu, sözleşmenin kapsamı, dava ve icra takip sayısı gibi iş kalemleri gözönüne alınarak harcanacak emek ve mesai dengesi gözetilerek belirlenmektedir. Türkiye’de ücretler genellikle aylık olarak şirketin iş yükü şirket yapısı ve Avukatlık bürosundan talep edilen hizmet gibi etmenler gözönüne alınarak değişiklik göstermektedir. Yapılan işler saatlik olarak ücretlendirilebileceği gibi aylık maktu bir ücret kararlaştırılması da mümkündür.
Kurçaloğlu Hukuk ve Danışmanlık Bürosu deneyimli, alanında uzman kadrosu ve partnerleri ile dava ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında haklarınızın korunması konusunda hizmet sunmaktadır.