Yargıtay 13. HD., E.2016/27243, K.2019/4131;

Yargıtay 13. HD., E.2016/27243, K.2019/4131; Murisin Kullandığı Tüketici Kredisi Borcundan DolayıHayat Sigortası Olmasına RağmenBanka Doğrudan Mirasçılara Müracaat Edemez.   T.CYARGITAY13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/27243 KARAR NO: 2019/4131 KARAR TARİHİ: 28.03.2019 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)   Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik...

Okumaya Devam Et