Yargıtay 1. CD., E.2021/4730, K.2021/5557;

Yargıtay 1. CD., E.2021/4730, K.2021/5557; Eşine karşı, silahtan sayılan televizyon kumandasını fırlatan eşin, NİTELİKLİ YARALAMA suçunu işlediği kabul edilir. YARGITAY KARARI MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü: 1) Sanığın üzerine atılı suçu eşine karşı silahtan sayılan televizyon kumandası ve...

Okumaya Devam Et