Yargıtay 2.HD., E.2013/20565, K.2014/4474;

Kadının; Fiilen Bir Erkek İle Beraber Yaşaması Yoksulluk Nafakasının Kaldırılma Sebebidir.

Okumaya Devam Et