Yargıtay CGK., E. 2016/1421, K. 2020/461

Yargıtay CGK., E. 2016/1421, K. 2020/461 Vekaleti Olmayan Avukat Bir Kez Duruşmaya Katılmakla “Müdafiilik” Sıfatını Kazanır. Ceza Yargılamasında Avukatın Vekil Tayin Edildiğinin Mahkemeye Bildirmesi Yeterlidir. Sadece Bir Kez Duruşmaya Katılan, Başka Bir İşlem Yapmayan Avukat,“Müdafiilik” Sıfatını Kazanır. Savunmasını Avukatı ile Birlikte Yapan Sanığın Avukatında Yazılı Vekaletname Bulunmasına Gerek yoktur. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY.Ceza Genel KuruluEsas:...

Okumaya Devam Et