Yargıtay H.G.K., E.2017/1572,K.1094;

Tarafların Eşit Kusurlu Olması Durumunda; Kadın Lehine Tazminata Hükmedilmesi Doğru Değildir.

Okumaya Devam Et