YARGITAY 14. HD., E. 2017/4243, K. 2021/1314

YARGITAY 14. HD., E. 2017/4243, K. 2021/1314 İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davasında; Satış Bedelinin, Ortaklara Tapu Kaydı Ve Mirasçılık Belgesindeki Oranlarda Ödenmesi Gerekir. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 4243 Karar: 2021 / 1314 Karar Tarihi: 25.02.2021 ÖZET: Somut olaya gelince; satışına karar verilen dava konusu taşınmazın elbirliği mülkiyetine tabi olması nedeniyle satış...

Okumaya Devam Et

YARGITAY 7. HD., E. 2021 / 4581, K. 2021 / 1562

YARGITAY 7. HD., E. 2021/4581, K. 2021/1562, Karar Tarihi: 06.10.2021 Paylı Taşınmazı İşgal Eden Paydaş;Bu Yerin TamamındaHak İddiası Ve Diğerlerinin Paydaşlığını İnkar Etmesi Durumunda, Diğer Paydaşlara Ecrimisil Ödemek Zorundadır. YARGITAY KARARI T.C YARGITAY7.Hukuk DairesiEsas: 2021/ 4581Karar: 2021 / 1562Karar Tarihi: 06.10.2021 Davacı tarafından, davalı aleyhine 22.08.2014 tarihinde verilen dilekçe ile ecrimisil istenmesi üzerine yapılan duruşma...

Okumaya Devam Et

Yargıtay HGK., E.2017/1755, K.2020/964;

Yargıtay HGK., E.2017/1755, K.2020/964; Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin ifa olanağı bulunmadığı durumlarda; taşınmazın mülkiyeti vaat alacaklısı lehine tescil edilemez. Vaat alacaklısı aynen ifa yerine ilgili kanun uyarınca, TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR. T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2017/1755 KARAR NO: 2020/964 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1-) Taraflar arasındaki “satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve...

Okumaya Devam Et

YARGITAY 1. HD., E. 2022/2653, K. 2022/3838​

YARGITAY 1. HD., E. 2022/2653, K. 2022/3838           ”Açılan hasımlı veraset ilamı davasında gerek görülmemesine rağmen davacıların eldeki tespit davasını açmaya zorlanması doğru değildir. Tapu iptali ve tescili davasında gerekli araştırma yapılarak çözülmesi gereken husus hakkında ayrıca tespit davası açılmasında hukuki yarar da bulunmamaktadır.” T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS NO...

Okumaya Devam Et