Yargıtay HGK., E.2019/739, K.2022/577;

asal Önalım Hakkının Kullanılması İçin Belirlenmiş, 3 Aylık Hak Düşürücü Süre; Satışın Önalım Hakkı Sahibine Alıcı Veya Satıcı Tarafından Noter Marifeti İle Bildirildiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlar. (Hak Sahibinin, Satışı Başka Bir Şekilde Öğrenmiş Olması Başlamasına Yol Açmaz)

Okumaya Devam Et

Yargıtay 9. HD. E. 2020/4757, K.2021/1975

Yargıtay 9. HD. E. 2020/4757, K.2021/1975 Vekil (Avukat) ile takip edilen davada, asil duruşmada hazır bulunsa dahi tebliğ asile değil, vekile yapılması zorunludur. YARGITAY KARARI T.C. Yargıtay Hukuk Dairesi          2020/4757 E.  ,  2021/1975 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı...

Okumaya Devam Et

YARGITAY 9. HD., E. 2015/9398, K. 2018/5909

YARGITAY 9. HD., E. 2015/9398, K. 2018/5909 Yargıtay 9. HD., 2015/9398 E., 2018/5909 K. İşveren tarafından; genel tatil çalışma ücretinin ödenmemesi, işçiye; HAKLI FESİH İMKANI VERİR. YARGITAY KARARI Esas Yıl/No           : 2015/9398 Karar Yıl/No         : 2018/5909 Karar tarihi            : 21.03.2018 YARGITAY KARARI  MAHKEMESİ    : İŞ MAHKEMESİ  DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile izin ücreti, ulusal...

Okumaya Devam Et

Yargıtay 9. HD., E.2016/20521, K.2020/6790;

Yargıtay 9. HD., E.2016/20521, K.2020/6790; İşçi; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, 1 saat dahi çalışılsa dahi tam yevmiyeye hak kazanır. YARGITAY KARARI A) Davacı İsteminin Özeti:   Davacı vekili; müvekkilinin davalı işyerinde 03/01/2006 ila 31/03/2014 tarihleri arasında çalıştığını, son aylık net ücretinin 1.656,00TL civarında olduğunu, günlük standart çalışma saatlerinin 08:00-17:00 iken neredeyse haftanın 6...

Okumaya Devam Et